Hoofdinhoud

De tuin is ontworpen in nauwe samenhang met buurtbewoners uit Meerzicht. De ontwerpers van de gemeente Zoetermeer( R. de Vries en F. Cardinaal), wilden graag naar voorbeeld van Jac. P. Thijsse en Eli Heimans voor de inwoners van Zoetermeer een tuin inrichten die een intense beleving van de natuur mogelijk zou maken. De inspiratie werd gevonden werd gevonden in een publicatie van dr. Ger Londo: “Natuurtuinen en parken”.

 

De thema's van de maandelijkse rondleiding sluiten aan op de seizoenen. 

 

Meer info: Vrienden Natuurtuin Zoetermeer