Bijenweetjes

Grotere hommels doen meer moeite om bloemen te onthouden

Bijzonderheden: Grote hommels nemen de tijd om zich de positie van de beste bloemen in te prenten, terwijl kleinere hommels, die minder ver kunnen vliegen en minder stuifmeel en nectar kunnen dragen, geen speciale aandacht besteden aan de bloemen met de zoetste nectar. Dat heeft te maken met hun rol in een hun nest.

Poep op de ingang tegen moordende hoornaars

Bijzonderheden: Aziatische honingbijen hebben vaak last van een agressieve hoornaarsoort, die bijenkasten binnendringt en bijen doodt om aan haar jongen te voeren. Ze hebben er wat op gevonden: als de bijen buffelpoep aan de ingang van hun nest smeren, schrikt dat de hoornaars af.

Gewaarschuwde bijen zoeken een veiliger plekje

Bijzonderheden: Rosse metselbijen maken hun nestjes in holle stengels en gangetjes in dood hout. Ze doen dat eerder in de lente dan de verwante soorten blauwe en kauwende metselbijen. Die blijken nu aan de nesten van rosse metselbijen te kunnen zien of er al parasieten langs zijn gekomen, die de nesten beschadigen. Als er veel parasieten zijn, zoeken de blauwe en kauwende metselbijen een veiliger plekje.

Moord in een hommelnest

Bijzonderheden: Bij de meeste hommelsoorten maakt de koningin in het voorjaar een nest voor haar nageslacht. Behalve bij de koekoekshommels: daarvan sluipt het vrouwtje een nest van een andere hommelsoort binnen. Ze vermoord de koningin, neemt de boel over en legt haar eitjes. De aanwezige werksters zorgen braaf voor haar kinderen.

Geurtraining voor bijen verbetert de bestuiving

Bijzonderheden: Wetenschappers hebben de zaadproductie van zonnebloemen met bijna 60% weten te verhogen. Dat deden ze door honingbijen een geurtraining te geven, zodat ze sneller aan de slag gingen met het bestuiven van de bloemen.

Pluimvoetbijen: die herken je makkelijk!

Bijzonderheden: Sommige bijen zijn moeilijk te herkennen, maar de pluimvoetbij is een eitje. Door de enorme haarbossen op de achterpoten van het vrouwtje hoef je niet te twijfelen. Het is een grote en vrij algemene bij in grote delen van Nederland. Bekijk het filmpje bij de link.

Ook bijen doen aan uiterlijke verzorging

Bijzonderheden: Honingbijen die het uiterlijk van soortgenoten verzorgen, blijken meer weerstand tegen ziekten en belagers te hebben. Daarmee zijn ze belangrijk voor de overleving van de hele kolonie.

Deze bijen wonen onder de stoep

Bijzonderheden: Van de bijen die in de grond nestelen, voelen sommige zich veilig thuis onder stoeptegels of klinkers. Als de voegen breed genoeg zijn (5 mm), zie je soms veel nesten naast elkaar. Hier wonen pluimvoetbijen, of bepaalde soorten zandbijen. Bij de link lees je meer over bijennesten

Geen bed nodig voor slapende bijen

Bijzonderheden: Sommige bijen kunnen slapen terwijl ze zich met hun kaken vastklemmen aan een stengel of bloem, hun pootjes en vleugels ontspannen tegen het lichaam. Meer over slapende bijen vind je bij de link. (foto: Menno Reemer)

Stiekeme eitjes in het nest van een ander

Bijzonderheden: Er zijn bijen die zelf geen nest maken en geen stuifmeel verzamelen voor hun kinderen. Ze leggen ze hun eitjes in het nest van een ander soort bij. Daarom noemen we ze koekoeksbijen. De wespbij op de foto is er zo een. Die kun je in het voorjaar zien vliegen, vlak boven de grond, op zoek naar zandbijennesten.

Divider Bijenlandschap