Bijenweetjes

De viltvlekzandbij

Tijd: De viltvlekzandbij vliegt van half maart tot half juni, en is het meest te zien in mei.

Drachtplanten: Voor voedsel bezoekt hij allerlei bloemen. Hij houdt van wilg, paardenbloem, en boterbloem.

Nestel: Hij nestelt in de grond: zand, zavel en zandige, niet te zware klei.

Bijzonderheden: In de zeekleipolders is het een van de weinige solitaire bijensoorten die je regelmatig tegenkomt, maar hij kan ook op zandgrond voorkomen. Het is een forse, fraaie soort met een oranjebruin behaard borststuk en een glimmend zwart achterlijf. Een echte polderbij, èn de adoptiebij van provincie Zuid-Holland.

Het vosje

Tijd: van half maart tot half mei

Drachtplanten: Je ziet 'm op allerlei bloemen, van paardenbloem tot wilg en meidoorn.

Nestel: Het vosje nestelt in de grond.

Bijzonderheden: Het vosje is de adoptiebij van Zoetermeer. Daar is hij in het voorjaar op veel plekken te zien. Het is een echte tuin- en parksoort: hij houdt vooral van halfopen landschap met bloeiende bomen en struiken in combinatie met open grond.

De gewone sachembij

Tijd: Van maart tot juli, maar vooral in april.

Drachtplanten: Zijn voedsel bestaat vooral uit lipbloemigen, ook in je tuin.

Nestel: Het vrouwtje nestelt in de grond. Wil je haar helpen? Zorg voor zanderige plekjes in de zon.

Bijzonderheden: Zijn naam komt van de veerpluimen die indianenchiefs aan hun voeten hadden (‘sachems’), de pluimen aan de pootjes van het mannetje lijken daarop.

Divider Bijenlandschap