Hoofdinhoud

Een paradijs voor de patrijs in de bollenstreek: ook fijn voor bijen

Een mooi voorbeeld is het project voor de Patrijs, icoonsoort in de Provincie Zuid-Holland, gestart door de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond. Deze boerenlandvogel is karakteristiek voor akkerland, zoals in de bollenstreek.

 

ANLV Geestgrond richt zich met het project Patrijs op het versterken van een groene infrastructuur in de Bollenstreek. Hier profiteert niet alleen de patrijs van. Allerlei andere vogels en insecten hebben voordeel van het versterken van de biodiversiteit in de streek. Zo zijn ook bijen gebaat bij het plaatsen van heggen en struweel, en ecologisch (maai)beheer.

 

Er is boerenlandvogel- en bijenwinst te halen met 7 relatief makkelijke maatregelen:

  1. Groenbemesters inzaaien 
  2. Bloemenmengsels inzaaien
  3. Gefaseerd maaien
  4. Rust waarborgen
  5. Heggen en hagen aanplanten
  6. Struweel aanplanten
  7. Bijvoeren in de winter

Meer informatie en toegang tot de folder met maatregelen:
Een paradijs voor de patrijs – ANLV Geestgrond

Agrarisch Natuurbeheer helpt ook bijen

Het onderhouden van kruidenrijk grasland, plas-dras gebieden, kruidenrijke randen en oevers is naast winst voor de boerenlandvogels, ook winst voor de insecten die daar in leven. Een win-win.

 

MELK EN KAAS MET EEN GOED VERHAAL: VOOR WEIDEVOGELS ÉN BIJEN

Foto: Kees Mostert
Foto: Anne Marie van Dam