Welkom bij het Zuid-Hollands Bijenlandschap!

Hoofdinhoud

In Zuid-Holland werken we samen aan leefgebied voor wilde bijen en andere bestuivers zoals zweefvliegen en vlinders. We zorgen voor meer bloeiende planten, struiken, bomen en nestplekken. Want als het goed gaat met de wilde bijen en andere bestuivers, gaat het ook goed met de natuur. Zuid-Holland is dan een gezonde en kleurrijke leefomgeving voor mens en dier.

 

 

Het werkt: er komen meer bijen 

Overal in Nederland zien we steeds minder wilde bijen. En dat is slecht nieuws. Want wilde bijen bestuiven onze bloemen, groenten en fruit. In 2015 is de provincie daarom met hulp van omgevingsdienst West-Holland de Groene Cirkel bijenlandschap gestart in de regio rondom Leiden. Na drie jaar zagen we dat het aantal soorten bijen al met 34% was toegenomen. Ook keerden zeldzame bijensoorten die leven in bloemrijk weidelandschap weer terug.

 

 

Ambitie: Bijenlandschap Zuid-Holland

De provincie wil vanwege het succes van Groene Cirkel Bijenlandschap van Zuid-Holland één groot Bijenlandschap maken. Dus eén groot aaneengesloten bloemrijk netwerk voor de wilde bijen en daarmee voor heel veel andere planten- en dieren in Zuid-Holland. Iedereen kan hieraan bijdragen. Zo maken we samen een netwerk van bloemrijke tuinen, balkons, erven, straten, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden, met voldoende voedsel en nestplekken voor bijen, hommels, vlinders en zweefvliegen.

 

Doe je mee? Het is niet moeilijk.

Partners