Hoofdinhoud

Resultaten van de bijen-monitoring

Lees hoe het aantal bijensoorten zich ontwikkeld heeft in de regio, en welke bijen er gevonden zijn.

 

Nulmeting 2015:

Bijenrijkdom in de polder - Bestuivers

 

Monitoring 2018:

Drie jaar Bijenlandschap in Zuid-Holland: successen voor wilde bijen

 

Monitoring 2021:

Wederom goed nieuws Zuid-Hollands bijenlandschap - Bestuivers

 

Bijenonderzoeker Menno Reemer laat zien hoe hij werkt met een insectennet Foto: Hans Splinter