Hoofdinhoud

De wereld van bijen is groter dan je denkt. Hier gaan we wat dieper in op:

  • Waarom een bijenlandschap?
  • Hoe maken we een bijenlandschap?
  • Hoe gaat het met bijen in Zuid-Holland?
  • Hoe kun je bijen leren herkennen?
  • Landelijke bijeninitiatieven.

Waarom een bijenlandschap?

Het gaat slecht met wilde bijen en andere insecten

Er zijn 360 soorten wilde bijen in Nederland. Daarvan is 55% bedreigd. Er zijn steeds minder bijen en andere insecten, doordat er steeds minder bloeiende planten zijn, en ook minder plekken waar ze kunnen nestelen. Bestrijdingsmiddelen in de landbouw zijn giftig voor bijen. En omdat er minder bloeiende akkerranden, bermen en oevers zijn, raken leefgebieden van bijen van elkaar geïsoleerd. Bijen kunnen niet meer van de ene naar de andere gebied vliegen, omdat er onderweg niets te eten is. Lees er meer over:

Rode lijst wilde bijen - Bestuivers

Foto: Anne Marie van Dam

 

 

Bijen zijn onmisbaar

Bijen, zweefvliegen en (nacht)vlinders bestuiven planten, zodat die zaad kunnen vormen. Zonder deze bestuivers kunnen veel planten zich dus niet voortplanten. Ook de planten die wij eten niet: zonder bijen geen aardbeien, appels, pompoenen en sla. Voor een groot deel van ons voedsel zijn bijen nodig.

 

Daarnaast staan bestuivers zoals bijen aan de basis van het leven en zijn heel belangrijk voor de biodiversiteit. Door bijen te helpen, verzorg je ook dat andere dieren zoals vogels, kikkers en kleine zoogdieren voldoende voedsel hebben om te kunnen overleven. Zo zorgen we samen voor een basiskwaliteit van de natuur in Zuid-Holland!

 

Meer informatie:

Het belang van wilde bestuivers - Bestuivers

We kunnen bijen helpen

Van een balkon of geveltuin maak je zó een bijenparadijs. Een berm of oever kan een bloeiend lint worden, als die anders beheerd wordt. Een bedrijventerrein, een park of een groen dak: alles is leefgebied voor bijen. Samen kunnen we zorgen voor een aaneengesloten bijenlandschap: een regionaal netwerk voor bijen, hommels en zweefvliegen. Een landschap dat bestuiving verzekert. Iedereen kan een schakeltje in dit netwerk worden en bijdragen aan het bijenlandschap in de regio!

 

 

Zelf aan de slag voor meer bijenlandschap?

De praktische informatie over bijenplanten, nestgelegenheid, en veel meer, vind je hier:

Doe mee! Samen maken we het bijenlandschap

 

Wie maakt het bijenlandschap? 

 

Sluit je aan bij een bijenlandschap netwerk in jouw regio

 

gRoep mensen (volwassenen en kinderen) met bijenhotels en Natuurhelden-posters bij start van een bijencampagne

Hoe maken we het bijenlandschap?

Alle tuinen, balkons, hoekjes, bermen, oevers, parken en natuurgebieden en ander bijvriendelijk landschap helpen. Maar ze helpen het best als ze in verbinding staan met ander bijenlandschap. Daar hebben we iets op bedacht. We zorgen voor Bed&Breakfast-gebieden voor bijen, bloemrijke verbindingen en bij-tankstations. 

 

Lees er meer over:

Hoe maken we een bijenlandschap?

Schema bouwstenen van het bijenlandschap: Bed&Breakfastgebieden, verbindend landschap met stapstenen en bij-tankstations

Hoe gaat het met de wilde bijen in Zuid-Holland?

Groene Cirkel Bijenlandschap: 34% meer bijensoorten

Bijenonderzoekers gaan op pad om wilde bijen te monitoren. Daarvoor tellen ze eens per drie jaar welke soorten bijen, en hoeveel bijen, er op een aantal vaste plaatsen voorkomen. Dat is al gedaan in 2015, 2018 en 2021 in de regio van Groene Cirkel Bijenlandschap, rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn. Daar is het aantal bijensoorten met 34% toegenomen.

 

Lees er meer over:

Monitoring: 34% meer bijensoorten in de regio van Groene Cirkel Bijenlandschap

 

Vrouw vangt bijen met een insectennet, terwijl iemand anders toekijkt. Foto: Buro JP

Voor de hele provincie Zuid-Holland: basisrapport

Welke plekken in Zuid-Holland zijn belangrijk voor welke soorten bijen? En wat kunnen we doen om het Zuid-Hollands bijenlandschap te versterken en uit te breiden? Dat is in 2023 uitgezocht door EIS Kenniscentrum Insecten. In de periode 2010-2022 blijken in totaal 206 bijensoorten te zijn gevonden in de provincie. Het rapport geeft advies hoe we er voor kunnen zorgen dat meer bijen, en ook meer soorten bijen, zich in Zuid-Holland thuis voelen.

 

Lees er meer over:

Rapport biedt handvatten voor uitbreiding Zuid-Hollands Bijenlandschap

Hoe kun je bijen leren kennen?

Voor beginners

Eis Kenniscentrum Insecten biedt allerlei informatie waarmee je kunt leren welke bijen je ziet. Voor beginners:

Hoe herken ik een bij? - Bestuivers

 

Ieder jaar in april kan je meedoen aan de Nationale Bijentelling. Download de zoekkaarten en het bijenboekje.

Nationale Bijentelling

 

'Ontdek Natuur in Jouw Buurt' heeft ook andere hulpmiddelen, zoals Hommelquizzen, waarmee je de herkenning kunt oefenen:

Hommelquizzen en andere hulpmiddelen - Ontdek Natuur

publiek bij een bijenworkshop, iedereen heeft een bijenzoekkaart. Foto: Buro JP

Voor iedereen

Veel bijensoorten worden ook vanaf een foto herkend door Obsidentify, een beeldherkennings-App voor natuur. Een handleiding is te downloaden op de site van de werkgroep Ontdek Natuur in Jouw Buurt. Obsidentify wordt ook gebruikt op Waarneming.nl, waar je je bijenwaarnemingen kunt registreren. Waarneming.nl heeft ook een forum, waar je vragen kunt stellen over je bijenfoto's.

Waarneming.nl

 

Op Facebook is er een groep over Solitaire Bijen en Hommels, waar je je bijenfoto’s kunt posten voor determinatiehulp.

Groep Solitaire Bijen en Hommels - Facebook

Hand met een loeppot met een hommel er in. Foto: Anne Marie van Dam

Landelijke bijen-initiatieven

Niet alleen in Zuid-Holland werken we aan meer bijenlandschap en biodiversiteit. Er zijn ook landelijke initiatieven. En soms kijken we de kunst af van andere regio's...

Kennisimpuls Bestuivers

De Kennisimpuls Bestuivers maakt kennis toegankelijk voor behoud van wilde bestuivers. Er is bv. een landelijke helpdesk “landschapsnetwerken voor bestuivers“. Vragen aan de helpdesk kunnen gaan over groenbeheer, inrichting of over samenwerking. Ook is een interactieve kaart gemaakt met lopende initiatieven voor bestuivende insecten in Nederland.

 

De website Hulp voor Bestuivers verwijst door naar alle kennis die al toegankelijk gemaakt is:

Hulp voor Bestuivers

preview website Wegwijzer Bestuivers Foto: Wageningen UR

Nationale Bijenstrategie

De Nationale Bijenstrategie zet zich samen met meer dan 100 partners in om de leefomgeving van de (wilde) bij te verbeteren. Overheden, bedrijven, stichtingen en verenigingen, alle organisaties kunnen partner worden. Samen zorgen die voor de 2 dingen die bestuivers nodig hebben: nestgelegenheid en voedselaanbod. Meer informatie:

Nationale Bijenstrategie

logo van de Nationale Bijenstrategie

Deltaplan biodiversiteit

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. Met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zetten we ons in voor een Nederland waar mensen én natuur zich kunnen ontplooien. Lees meer:

Samen voor biodiversiteit

Logo Samen voor Biodiversiteit, in actie voor een rijker Nederland

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt is een project van onze partner IVN Natuureducatie, opgezet met LandschappenNL, Naturalis en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het doel van Nederland Zoemt is het vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

 

Bij Nederland Zoemt vind je cursussen, lespakketten, tips voor eigen tuin en tips voor gemeenten. Lees meer:

Nederland Zoemt - IVN

preview website Nederland Zoemt Foto: IVN