Nieuws

De Groene Motor: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

De Groene Motor ondersteunt en stimuleert groen vrijwilligerswerk en groene burgerinitiatieven in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast zijn we provinciaal coördinator van Nederland Zoemt. Vanzelfsprekend dus, dat De Groene Motor participeert in Groene Cirkels Bijenlandschap. Want naast bedrijven en overheden zijn juist ook burgers op steeds meer plekken actief betrokken bij initiatieven die de groene leefomgeving versterken.

Bijvoorbeeld op de Bijenwerkdag (tijdens NLdoet) of door aanleg, onderhoud of beheer van bijvriendelijke locaties tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag. Via voucherregelingen kunnen vrijwilligersgroepen regelmatig geld aanvragen voor uitvoering van plannen ter versterking van het leefgebied van de wilde bij. De Groene Motor helpt hen waar mogelijk bij realisatie daarvan. Onder andere met advies en het uitlenen van gereedschap.

Onze contactpersoon: Wout van der Slikke

“Het Groene Cirkels Bijenlandschap is een prachtig initiatief. Het combineert praktische inzet met een planmatige aanpak en wetenschappelijk basis. De samenwerking inspireert en past goed bij de aanpak van De Groene Motor, gericht op verbinding en ondersteuning van groene initiatieven. Het brengt meerwaarde in de vele kleine stapjes richting een natuurrijker landschap.”

Wout van der Slikke

 

Website: De Groene Motor

Op de foto’s hieronder:

Bijenwerkdag bij kwekerij Het Zoete Land in Leiden

Opening bijenstal en wilde-bijen-plek bij Natuurspeeltuin Voorschoten.

 

De Groene Motor: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap
De Groene Motor: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap