Nieuws

Doe mee met Bijenlandschap in Zuid-Holland: succes voor wilde bijen!

In 2015 ging Groene Cirkels Bijenlandschap in de regio rond Leiden, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn van start. Het doel: de achteruitgang van de wilde bij stoppen. En dat is voor het eerst in Nederland gelukt. Bijentellingen in 2018 en 2021 laten een spectaculaire trendbreuk zien. Waar overal in Nederland een drastische achteruitgang van wilde bijen is te zien, is in het Groene Cirkel Bijenlandschap een toename van het aantal soorten bijen met 34% gemeten.  Ook zijn enkele zeldzame bijensoorten die leven in bloemrijk weidelandschap teruggekeerd.

Bekijk hoe we dat doen (film 4.25 min):

Resultaten bijenmonitoring

In 2015 is op circa 50 locaties in het Bijenlandschap een nulmeting uitgevoerd van de aanwezige bijenfauna. Uit de telling in 2018 blijkt in deze gebieden een enorme toename van bijensoorten.  Het aantal bijensoorten is, in de korte periode van drie jaar, toegenomen van 68 naar 91 bijensoorten. Dat aantal soortenwordt in 2021 ook gevonden.

Een fantastisch resultaat dat met relatief weinig middelen is bereikt  door een initiatief van Wageningen UR, Naturalis,  Heineken, de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoetermeer, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Inmiddels zijn er tientallen partners aangesloten: nieuwe gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De partners geven het gebied meer kleur door de natuurgebieden en het stedelijk groen bloemrijker te maken, nestgelegenheid aan te leggen voor de bijen en bermen anders te maaien. In korte tijd werd het Bijenlandschap een begrip in de regio en nog steeds sluiten nieuwe deelnemers zich aan.

Bekijk onze partners

Provincie Zuid-Holland financierde het initiatief Groene Cirkel bijenlandschap  samen met fonds 1818.

Zelf aan de slag met Bijenlandschap?

De provincie wil in heel Zuid-Holland bijenlandschappen aanleggen en zo één groot bloemrijk netwerk voor de bij in Zuid-Holland aanleggen. Wil jij daaraan bijdragen?

Neem contact op met a.piepers@odwh.nl of h.korthof@odwh.nl.

Meer weten?

Schrijf je in voor ons maandelijkse nieuwsoverzicht.

We verzamelen bijennieuws uit de regio, en een selectie uit heel Nederland en van over de hele wereld, er is een bijen-agenda, en we hebben bijenweetjes.

Een uitgebreider artikel (2018): Drie jaar Bijenlandschap in Zuid-Holland: Successen voor wilde bijen – Nature Today
En 2021: Wederom goed nieuws Zuid-Hollands Bijenlandschap

Het volledige rapport van 2018: Bijen en zweefvliegen in het Land van Wijk en Wouden: herhaling 2018 – Bestuivers.
En dat van 2021: Bijen en zweefvliegen in Bijenlandschap van Groene Cirkels: herhaling 2021 – Bestuivers.

Doe mee met het Bijenlandschap. Hoe? Kijk hier voor tips