Hoofdinhoud

Waarom ecologisch slootschonen?

Sloten vormen de groen-blauwe aders van het weidegebied. Ze hebben een enorm potentieel voor planten en dieren. Bij ecologisch schonen voorkom je dat bagger of waterplanten die verwijderd worden op de oever terecht komen. Daardoor komen er meer bloeiende planten langs de slootkant. Daarmee zijn de oevers een belangrijk biotoop voor bijen en andere bestuivers. 

Sloot in veenweidegebied met oeverplanten en zwanen Foto: Anne Marie van Dam

Zo kun je sloten ecologisch schonen

Waterschappen en Agrarische Natuurverenigingen hebben er ervaring mee. In de video's zie je hoe het praktisch uitgevoerd wordt. 

 

Bekijk:

Handleiding Ecologisch Slootschonen. Denken en doen vanuit de sloot

 

Uitleg op video's:

Agrariërs vertellen over ecologisch slootschonen - Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

 

En een artikel over samenwerking in Stichtse Rijnlanden, en wat het aan bloemen oplevert:

Samen toewerken naar een levendige boerensloot - Nature Today

sloot met oevers en bloeiende oeverplanten