Hoofdinhoud

Meer weten? www.rotterdam.nl/bijen 

 

Gemeente Rotterdam wilt transformeren van een grijze stad naar een groene stad: "We gaan 20 hectare vergroenen en daarom gaan we door met de groene stadsprojecten. We zorgen daarbij voor een minder eenzijdige groenaanplant en voor ecologisch groenbeheer. We initiëren 50 aansprekende klimaatadaptieve projecten in de openbare buitenruimte (denk aan het toevoegen van groen en/of bomen, buffers voor regenwater etc.), op bijvoorbeeld (school)pleinen en straten met als doel het beperken van hittestress, droogte en regenwateroverlast. De komende 4 jaar gaan we 40 hectare bijenlandschap realiseren. Hiermee voegen we bijna 10% areaal toe aan het bestaande bloem- en kruidenrijk graslandschap in de stad."