Hoofdinhoud

De Omgevingsdiensten als verbindende schakel

In Zuid-Holland zijn vijf Omgevingsdiensten actief, die het hele gebied van de Provincie bedekken. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, je kunt er terecht met vragen en je kunt elkaar inspireren en gebieden verbinden. Benieuwd in welke regio jij valt en met wie je contact kan opnemen?

BASISKAART BIJENLANDSCHAP

 

Omgevingsdienst West-Holland 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

DCMR Milieudienst Rijnmond 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Omgevingsdienst Haaglanden 

Bestaande Bijenlandschappen 

In Zuid-Holland zijn ook al jaren lang meerdere actieve Bijenlandschappen bezig met het vergroenen en vergroten van de biodiversiteit. Deze zijn terug te vinden op de vorige pagina.