Hoofdinhoud

Daarmee krijgen planten en dieren ook buiten natuurgebieden een kans. Nu is er een toolbox, waarmee je informatie krijgt voor Basiskwaliteit Natuur te zorgen.

 

Basiskwaliteit Natuur is de set van omgeving, inrichting en beheer die algemene soorten in hun leefgebied nodig hebben. Planten en dieren gedijen bij gunstige leefomstandigheden, net als de mens. Als tenminste de algemene soorten kunnen leven op een bepaalde plek, zorg je daar voor een gezonde leefomgeving. Daarmee zorgt Basiskwaliteit Natuur ook voor een gezonde leefomgeving voor ons als mens. Daarin kan iedereen schone lucht inademen, heb je schoon drinkwater en een vitale bodem, vind je verkoeling onder de bomen in de stad, en is het algemene welzijn hoger. Basiskwaliteit Natuur is dus essentieel voor de natuur zelf, maar ook voor mensen, zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten.

 

Lees het artikel: Lancering toolbox voor Basiskwaliteit Natuur – Nature Today