Hoofdinhoud

Er zijn heel wat redenen voor de huidige en de verwachte achteruitgang. Hommels lijden onder het versnipperen en verdwijnen van leefgebied, zoals bloemrijke graslanden en heides, de intensivering van het landbouwlandschap (met o.a. vermesting en bestrijdingsmiddelen), verstedelijking en klimaatverandering. Eén hoofdoorzaak valt niet aan te wijzen en vaak zijn de gevolgen van milieuveranderingen subtiel.

 

Lees het hele artikel van het Vlaams Natuurpunt:

 

Geen rooskleurige toekomst voor hommels - Natuurpunt