Hoofdinhoud

Bijenhotels in de landgoederen

Op aandragen van Wilco van Doorn, Klimaatburgemeester van Wassenaar, is de gemeente overgegaan tot de plaatsing van drie bijenhotels op de landgoederen de Paauw, Backershagen en de Wittenburg. "Met veel plezier en enthousiasme heb ik het initiatief genomen voor de plaatsing van deze 3 bijenhotels. Ze zullen niet alleen dienen als veilige nestplaats voor bijen, maar ook als educatief en bewustwordingsinstrument voor de Wassenaarders. Ze helpen ons om het belang van bijen voor ons ecosysteem te benadrukken en om mensen aan te moedigen om een steentje bij dragen aan een bijvriendelijke omgeving” aldus Wilco van Doorn, Klimaatburgemeester van Wassenaar. 

 

 

Opening bijenhotel de Paauw

Het eerste bijenhotel, gelegen in Landgoed de Paauw, werd op woensdag 15 mei officieel geopend door Wilco van Doorn, Klimaatburgemeester van Wassenaar, Wim Koetsier, wethouder Groen, Marijke Hofstra, beleidsadviseur Groen en Annette Piepers, programmamanager Groene Cirkel Bijenlandschap. “Deze bijenhotels bieden een veilige nestplaats voor bijen en dragen bij aan het behoud van deze belangrijke bestuivers in onze omgeving. Iets waar we ook als gemeente een rol voor de toekomst in hebben”, zegt wethouder Wim Koetsier.

 

 

Uitbreiding van bijvriendelijk netwerk

Een belangrijk aspect van het Groene Cirkel Bijenlandschap is het verbinden van de duinen, waar unieke bijensoorten voorkomen, met de polders aan de oostzijde. Dit netwerk van bijvriendelijke groenstructuren wordt de komende jaren uitgebreid naar een robuustere groenstructuur. Hierdoor blijft het verbonden met de bijennetwerken in omliggende gemeenten, wat essentieel is voor het behoud van de bijenpopulatie.

Groepsfoto: opening bijenhotel bij Landgoed De Paauw in Wassenaar Foto: gemeente Wassenaar