Hoofdinhoud

De Aziatische hoornaar komt vooral ten zuiden van de grote rivieren voor. In 2023 zijn meer dan 500 nesten geteld, in Vlaanderen meer dan 6400. Groningen is de enige provincie waar nog geen nest gevonden is. Ieder jaar neemt het aantal nesten met een factor zeven toe, waardoor EIS Kenniscentrum Insecten voor 2024 zo'n 3700 nesten voor ons land verwacht. Hoe kunnen we daar mee omgaan? 

 

Lees het artikel: Leren leven met de Aziatische hoornaar - Nature Today

 

En luister wat Theo Zeegers van EIS Kenniscentrum Insecten er over te zeggen heeft: 

Stop de hetze tegen de Aziatische hoornaar - Vroege Vogels BNN Vara

 

 

Nest van de Aziatische hoornaar ⇓

Nest van de Aziatische hoornaar Foto: Pixabay