Hoofdinhoud

De Zandhommel is één van de Zuid-Hollandse icoonsoorten, èn een van de 'doelsoorten'van Groene Cirkel Bijenlandschap. Hij wordt ook wel onze polderpanda genoemd. Dat is niet voor niets: Het grootste deel van de Nederlandse zandhommels leeft in deze provincie, terwijl ze vroeger in heel Nederland voorkwamen. Om de zandhommel te helpen, moeten we zorgen voor meer bloemen. Hoog tijd dus om uit te zoeken wat de zandhommel dan precies nodig heeft.

 

Gert's conclusie: een simpel dieet, maar moeilijk te krijgen...

 

Lees het rapport: Bloemkeuze van de Zandhommel - Hoekschewaards Landschap

 

Meer weten over de maai-conferentie? 

Maai-conferentie bijzonder geslaagd - HW Zoemt