Hoofdinhoud

Een gezonde, biodiverse leefomgeving is van belang. Het vergroten en versterken van het leefgebied van inheemse planten, bomen en dieren in zowel landelijk als stedelijk gebied draagt bij aan het behoud van biodiversiteit, en ook aan het verbeteren van de leefomgeving voor mens en dier. Daarom zetten we in op het behouden, herstellen en vergroten van de biodiversiteit in Zuid-Holland, ook buiten de natuurgebieden.

 

De 2 subsidieregelingen zijn:

 

  • Subsidie voor realisatie van leefgebied icoonsoorten, landschapselementen en voedselbossen
  • Subsidie voor realisatie van bos

Meer informatie: Samenwerken aan rijkere natuur – Provincie Zuid-Holland

 

Wij van Bijenlandschap zijn blij met deze subsidieregeling. Daarmee kan er meer leefruimte voor hen komen. Lees wat bv. akkerranden, bomenrijen, sloten en heggen kunnen betekenen:

 

Bestuivers in het nauw: hoe landschapselementen kunnen helpen – Nature Today