Hoofdinhoud

Om de methode te kunnen ijken wordt een pilot uitgevoerd in de Duin- en Bollenstreek. Na een literatuuronderzoek zal in dit gebied op circa 20 locaties veldwerk uitgevoerd worden. Op die locaties worden insecten (bijen, zweefvliegen en dagvlinders) op gestandaardiseerde wijze geteld en worden daarnaast eigenschappen van de omgeving genoteerd. De locaties worden elk driemaal bezocht. De resultaten zullen:

  • Inzicht geven in de huidige insectenfauna op de bezochte locaties
  • Inzicht geven in de staat van onderzochte omgevingsfactoren op de locaties en hoe deze verbeterd kunnen worden
  • Gegevens opleveren waarmee het beoordelingsmodel (statistisch) getoetst kan worden.
Wilde tuin Boerhaavehuis Voorhout. Eén van de onderzoekslocaties. Foto: Linde Slikboer