Hoofdinhoud

De pluimvoetbij is een opvallend bijtje van 12 tot 15 mm groot met lichte haarbandjes op het achterlijf. De vrouwtjes zijn onmiskenbaar vanwege de ‘pluimvoeten’: achterpoten met hele lange haren. Mannetjes hebben die niet, maar zijn nog steeds goed te herkennen aan de combinatie van de haarbandjes op het achterlijf en de lang behaarde poten. Het borststuk is pluizig oranjebruin behaard. 

 

Pluimvoetbijen zijn te zien van juni tot en met begin september.

Is de pluimvoetbij jouw wijkbij?
Zo kun je deze natuurheld helpen:

  • Zaai of poot deze planten: composieten (planten die qua bouw op de paardenbloem lijken, met veel lintbloemetjes) zoals streepzaad, biggenkruid, cichorei, havikskruid en knoopkruid. Laat paardenbloemen in je gazon staan.
  • Zorg voor zonnige en droge open plekjes in zandige grond, waar ze een nest kan graven.

 

Hoe nestelt de pluimvoetbij?

Ze nestelen in de grond op zandige plekken,  ook vaak tussen straatstenen. Het vrouwtje graaft de nestgangen zelf. Ze duwt het zand met roeibewegingen naar de oppervlakte, waar je haar telkens achteruit het nest uit kan zien komen. In zijgangen van de tunnel graaft ze nestkamers. In elke kamer legt ze genoeg stuifmeel, als voedsel voor één larve om op te groeien. Daarop legt het vrouwtje een eitje. Daarna maakt ze de kamer dicht. In het volgende jaar vliegen de jonge bijen uit.

 

 

Ook leuk om te weten

  • De vrouwtjes verzamelen stuifmeel tussen de lange haren aan de achterpoten. Het verzamelen gaat heel snel. Vaak zit een vrouwtje maar een paar seconden op een bloem. Ze werkt het stuifmeel met alle poten tussen de lange haren aan de achterpoten. Zo neemt ze het mee naar het nest.
  • Een vrouwtje kan heel veel stuifmeel in één keer vervoeren tussen die lange pootharen. Als de ‘pluimvoeten’ vol stuifmeel zitten zijn ze te zien als enorme gele uitsteeksels aan haar lijf .
  • De pluimvoetbij kan goed vliegen en legt soms wel twee kilometer af naar een goede plek met bloeiende planten. Voor mensen zou dat in verhouding zo’n 250 km zijn die je zou moeten reizen voor je eten.
  • Mannetjes rusten vaak op bloemen en verstoppen zich in de bloem tijdens een regenbui.
  • Deze bijen nestelen vaak met tientallen tot honderden bij elkaar, maar wel elk in een eigen nestgang. Een geschikte nestplek wordt soms jarenlang  gebruikt door elk jaar een nieuwe generatie pluimvoetbijen.
  • In het nest wordt de stuifmeelvoorraad op kleine pootjes van stuifmeel gezet, zodat het niet met de grond in aanraking komt. Zo gaat het minder snel schimmelen.
Wilde bijensoort, pluimvoetbij, verzamelt stuifmeel en drinkt nectar van de paardenbloem. Foto: Menno Reemer
Wilde bijensoort, pluimvoetbij, drinkt nectar uit een paarse bloem. Foto: Menno Reemer

Aan de slag

Wil jij aan de slag voor jouw wijkbij, dé natuurheld van de wijk? Vul dan het informatieformulier in en ontvang per mail een link naar de toolkit met daarin mooie posters, foto's en een voorbeeldtekst voor whatsapp of social media.

Ik wil mijn e-mailadres delen om op de hoogte te blijven *
Ik werk voor een organisatie *
Ik wil de locatie delen waar ik aan de slag ga *