Hoofdinhoud

Bloemenmengsels inzaaien om daarmee de bijen en andere bestuivers te helpen is meestal goed bedoeld, maar het is vaak beter om hier terughoudend mee te zijn.

 

In wegbermen, tuinen en stedelijk gebied groeien van nature al veel planten die prima zijn voor bestuivers. Bijen en andere bloembezoekers zijn dol op gewone stads- en bermplanten als paardenbloemen, klavers, dovenetels, boterbloemen en hondsdraf. Daar hoef je dus niet te zaaien, maar die kun je behouden en versterken met goed beheer.

Niet zaaien maar maaien

En goed beheerde berm of grasland hoeft niet ingezaaid te worden. Door goed maaibeheer kunnen de wilde planten zich ontwikkelen, en zo ontstaat een waardevol bijenlandschap. Ook bij natuurontwikkeling kun je alleen inzaaien als heel duidelijk is op welke bodem dat gebeurt, en welke planten daar van nature voorkomen. Soms kan zaaien als tussenoplossing dienen, om de tijd te overbruggen tot andere maatregelen gaan werken.

 

Meer over maaien voor bijen:

Bijvriendelijk maaien voor meer bloemen

fietspad met brede bloemrijke berm, met vooral veel boterbloemen

Wanneer wel zaaien?

In de tuin

Je kunt wel zaaien in de tuin. Daar vind je meestal toch al een mengeling van in- en uitheemse planten. Je kunt de natuur hier meer naar je hand zetten, om op een klein oppervlak heel veel verschillende bloemen te krijgen. Daar komen dan ook veel sooorten insecten op af. Maar ook hier kun je door anders maaien en verschralen je gazon bloemrijker maker.

 

Vele nuttige tips:

Bijen voer je zo: de zin en onzin van bloembollen en bloemenmengsels - Natuurpunt

 

De bodem verschralen:

Verschraal de bodem voor meer bloemen

 

 

Op boerenland

Ook op boerenland kan zaaien zinvol zijn, als er op de locatie niet al een bijvriendelijke spontaan plantenmengsel staat. Daarbij geven inheemse soorten het beste resultaat, met de meeste soorten bestuivers. De preciese adviezen hangen af van de grondsoort, de voedingstoestand en het gebruik: akker of grasland.

 

Hoe en wanneer kun je het best zaaien?

Handboek, over inzaaien en doorzaaien - Prachtlint

 

Wat kun je zaaien? Uit het project Nelderlandse Landschapsnorm:

De keuze van zaadmengsels voor streekeigen landschapselementen - Wageningen UR

 

Onze partner Coöperatie De Groene Klaver heeft ervaring met bloeiende linten en bloemrijke oevers:

Projecten - De Groene Klaver

bloeiende ingezaaide bloemenweide in een tuin Foto: Anne Marie van Dam
bloeiende ingezaaide strook tussen weiland en oever, met o.a.  klaprozen en koolzaad