Agenda

Georganiseerd door

IVN afdeling Leidse Regio

Datum

25-03-2019

Locatie

MEC-Oegstgeest (IJsbaan Oegstgeest)
Oegstgeesterweg 43
Oegstgeest

Cursus Natuurouders, Oegstgeest * 6 lessen * 25 maart – 1 juli

Natuurouders zijn (groot)ouders of andere vrijwilligers die het leuk en zinvol vinden om samen met kinderen op onderzoek te gaan in de natuur en iets te ontdekken/leren over natuur en milieu. Het wordt voor leerkrachten eenvoudiger en prettiger om met een klas naar buiten te gaan als ze hierbij hulp krijgen van Natuurouders. Natuurouders zijn in de regel verbonden aan 1 school, meestal die van hun eigen (klein)kinderen.
Ze helpen de leerkrachten bij de organisatie en uitvoering van praktische natuur- en milieulessen. Ze geven zelf geen les, dat blijft de verantwoording van de leerkracht. Natuurouders kunnen zo hun betrokkenheid met de natuur overbrengen op kinderen.

In het voorjaar verzorgt IVN Leidse regio een Natuuroudercursus. De cursus bestaat uit 6 lessen, met een theoriegedeelte en een practicum. Het is een cursus van 6 bijeenkomsten:
–  3 keer op maandagavond van 19:30-22:.00 (25 maart, 8 april, en 1 juli)
–  3 keer op zaterdagochtend van 9:30-12:00u (30 maart, 13 april en 18 mei).

Deze cursus biedt gelegenheid om:
–  meer inzicht te krijgen in hoe kinderen leren  en de omgang met een groepje kinderen
–  ervaring op te doen met werkvormen en materialen in de natuureducatie
–  basiskennis van natuur en milieu op te doen of uit te breiden

De cursus kost  € 30. De cursisten ontvangen hiervoor het cursusmateriaal en er wordt gezorgd voor koffie en thee op de cursusbijeenkomsten.
De lessen vinden plaats in het gebouw van MEC-Oegstgeest (IJsbaan Oegstgeest) aan de Oegstgeesterweg 43 en in een natuurgebied/park dat later gekozen wordt.

Meer informatie en aanmelden, mail naar: NatuuroudercursusIVNLeiden@gmail.com
of bel met 06-40459617.

 

Bron: Cursus Natuurouders – IVN