Agenda

Georganiseerd door

uid-Hollands Landschap en de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten

Datum

25-05-2019

Tijd

09:30 - 12:00

Locatie

Leidseweg 191
Voorschoten

Excursie Berbice en Berensteijn, Voorschoten

Je kunt getuige zijn van een bijzonder stukje geschiedenis uit voorgaande eeuwen, dat normaal niet toegankelijk is voor publiek. De buitenplaats Beresteijn is ontstaan in 1828. Aan de zijde van de Leidseweg werd een bescheiden landhuis gebouwd. De hoge wal achter het landgoed houdt de wind tegen en beschermt zo de beplanting. Een typisch element van de Engelse landschapsstijl is de grot in de hoge wal, die door mensen is nagemaakt. Zuilen, piramides en andere bouwwerken werden in het tuinontwerp opgenomen om bezoekers te vermaken.

De buitenplaats Berbice dateert uit de zeventiende eeuw. De buitenplaats heeft zijn huidige allure gekregen door de bouw van o.a. een oranjerie en fruitmuren rond 1700. In het begin van de 19e eeuw is door Zocher senior een landschapstuin aangelegd.

Tijdens de excursie kun je de natuur en historie van de buitenplaatsen Beresteijn en Berbice zelf beleven en ontrafelen. De gidsen praten je graag bij over het beheer dat Het Zuid-Hollands Landschap en Berbice uitvoeren om deze parels te behouden. In de oranjerie van Berbice geniet je van koffie en/of thee.

Meer info, kosten en aanmelding: Berbice en Berensteijn – Zuid-Hollands Landschap

Excursie Berbice en Berensteijn, Voorschoten
Excursie Berbice en Berensteijn, Voorschoten