Agenda

Georganiseerd door

IVN, Omgevingsdienst West Holland, Provincie Zuid-Holland en Stichting Steenbreek

Datum

05-04-2022

Tijd

13:00 - 18:00

Locatie

TU Delft

Conferentie ‘Groen werkt beter’, Delft

Bedrijventerreinen zijn meestal grijs, niet groen. Slechts 1% van de totale oppervlakte van bedrijventerreinen in Zuid-Holland bestaat uit groen. En dat terwijl er heel veel voordelen zijn aan een groen bedrijventerrein. Mensen voelen zich er fijner, werken productiever en ervaren minder stress. Meer natuur zorgt voor meer biodiversiteit. Groene bedrijventerreinen kunnen een belangrijke schakel vormen tussen stad en land, en zo een groene verbinding vormen voor recreant én flora en fauna, en, vanuit het perspectief van het Bijenlandschap, voor de wilde bij.

Een groene omgeving betekent ook een aantrekkelijk werkgeverschap en vestigingsklimaat, en zorgt ervoor dat omwonenden er graag een ommetje gaan maken. Dat helpt tegen ondermijning. En, niet te vergeten, we móéten wel. Klimaatverandering zorgt voor toenemende hittestress en wateroverlast. Planten en bomen verkoelen, vangen water op en zuiveren de lucht, en dragen zo bij aan klimaatadaptieve bedrijventerreinen.

Laat je inspireren door deskundige sprekers, concrete voorbeelden van bedrijven(terreinen) die buiten én binnen vergroenen, leer hoe je natuur een vaste plek in het werkproces kunt geven, en hoor over de verschillende subsidiemogelijkheden. Sprekers zijn o.a.: Ruud Veltenaar (filosoof, trendwatcher, TEDx spreker, bevliegeraar en buitengewoon hoogleraar) en Mark Mieras (wetenschapsjournalist & natuurkundige en gespecialiseerd in hersenonderzoek).

De uitnodiging doorsturen naar mogelijk andere geïnteresseerden is prima! Deze uitnodiging heb ik gestuurd naar relevante contacten van het Bijenlandschap, van Circulaire Economie-projecten en naar andere relevante werkcontacten.

Wij hopen u te zien op 5 april!

Mede namens het IVN, Provincie Zuid-Holland en Stichting Steenbreek,
Met vriendelijke groet,

Hannie Korthof
Omgevingsdienst West-Holland

Voor programma en aanmelding: Conferentie Groen werkt beter – IVN