Nieuws

28 juni: Netwerkbijeenkomst Groene Cirkel Bijenlandschap – van harte welkom!

Wat doet Heineken aan het bijenlandschap, hoe zorgen boeren voor bijen, wat is de mooiste bijenfoto? Hoe herken je bijen en hoe zet je ze op de foto? Hoe maak je je tuin of een heel groengebied bij-vriendelijk? En wie zijn er actief voor het Bijenlandschap?

Daarover gaat het bij de jaarlijkse netwerkbijeenkomst van Groene Cirkel Bijenlandschap op woensdag 28 juni. Deze keer zijn we te gast bij Heineken, één van de initiatiefnemers van de Groene Cirkels.

Het gaat goed met de Groene Cirkel Bijenlandschap. Er zijn al veel partners aangehaakt en de eerste contouren van een ecologisch netwerk voor bijen in de vorm van bloemrijke bermen, bedrijventerreinen, tuinen, recreatieterreinen, schoolpleinen, linten in agrarisch gebied en bijenidylles worden zichtbaar. Het creëren van bijenlandschappen vindt inmiddels landelijk navolging.

Met het programma zetten wij een aantal initiatieven in de schijnwerpers, zowel van onze partners als de landelijke ontwikkelingen. Daarnaast kunt u zelf het bijenlandschap ervaren tijdens de workshops en de excursies.

Meldt u zich liefst snel aan! Als de Hooiberg vol is, kunt u het middagprogramma niet meer volgen. U bent dan wel van harte welkom op de netwerkborrel aan het eind van de middag.

Meer info, aanmelding, programma en route: Netwerkbijeenkomst Groene Cirkel Bijenlandschap 28 juni.