Nieuws

Archeon-bijen in het nieuws: zeldzame bruine rouwbij gespot

Archeon is een van de locaties in de bijenlandschap-regio waar de meeste soorten bijen geteld zijn. Op 19 mei heeft Bijenexpert Menno Reemer van EIS Kenniscentrum insecten weer een telling uitgevoerd. Daarbij werd een zeldzame bruine rouwbij gevonden.

Deze bruine rouwbij is de nestparasiet van voornamelijk de Gewone sachembij (Anthophora plumipes)., deze sachembij vinden we in de lemen wanden in museumpark Archeon bijvoorbeeld op de lange wand van de LBK boerderij.De larve van de rouwbij eet eerst de larve van de gastheer en dan pas het aanwezige voedsel, hij overwinterd in de broedcel van de gastheer als volledig insect. De Bruine rouwbij is variabel van lengte en tekening. Het borststuk is dicht bruingeel behaard, het achterlijf naar het eind toe wat toegespitst. Op de zijkanten met driehoekige, geelgrijze haarvlekken. Vrouwtjes lijken sterk op de mannelijke Bruine rouwbij.

Archeon is een van de partners van Groene Cirkel Bijenlandschap, en beheert het themapark bijvriendelijk.  U kunt het wel en wee van Archeon’s bijen volgen op Facebook:

Archeon Groene Cirkels: Bijen in het nieuws – Facebook