Nieuws

Nieuwe Adviezen Bijenhelpdesk: bollenpolder, dijkvlak, natuurspeeltuin, geluidswal en Reeuwijkse plassen

Groene Cirkels Bijenlandschap willen in 2017 groenbeheerders van openbaar en privaat groen die zich voor bijen willen inzetten, via deze helpdesk ondersteunen met een advies over bijvriendelijke inrichting en beheer. Dit jaar zijn er al vijf adviezen verschenen.

Bollenpolder van de toekomst, wat kun je doen voor wilde bijen?
De Hogeveense Polder bij Noordwijkerhout is aangewezen als voorbeeldpolder voor bollenteelt in een landschap van de toekomst. Vanuit ANV Geestgrond en Groene Cirkel Bijenlandschap vraagt men zich af welke maatregelen kunnen worden genomen voor wilde bijen?

Welke kansen zijn er voor wilde bijen in het Plassengebied Reeuwijk e.o.?
Welke mogelijkheden er zijn om wilde bijen in het Reeuwijkse Plassengebied en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te ondersteunen?

Natuurspeeltuin Voorschoten als speelplek voor wilde bijen
Stichting Natuurspeeltuin Voorschoten heeft als doel om kinderen op spelenderwijs in contact te laten komen met dieren en planten en bewust te laten worden van hun natuurlijke omgeving. Hiervoor wil de stichting de Natuurspeeltuin ook wilde bijvriendelijk maken.

4000 m2 dijkvak voor wilde bijen
Maatschap JVB van der Krogt in Leidschendam wil 4000 m2 dijkperceel omvormen naar bijenlandschap. Welke mogelijkheden zijn er voor inrichting en beheer en in hoeverre draagt dit bij aan het bijenlandschap in Zuid-Holland.

De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites
Farm Frites in Oudenhoorn is bezig met de aanleg van een natuurvriendelijke geluidswal. Hoe kan deze bijvriendelijk worden ingericht en een bijdrage leveren aan de lokale biodiversiteit op het fabrieksterrein?

Meer informatie:

Adviezen helpdesk Bijenlandschap – Groene Cirkels