Nieuws

Bijendiversiteit op de kaart

Op Atlas Natuurlijk Kapitaal is een nieuwe bestuivingskaart te bekijken. Deze kaart geeft per gridcel van 100 x 100 meter het aantal bijensoorten weer dat er gemiddeld voorkomt. Hoe groener het vlakje, hoe meer bijensoorten te vinden zijn in dit gebied. Op basis van waarnemingen door het Kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden (EIS), is een model gemaakt van de bijendiversiteit in héél Nederland. Bestuiving is van belang voor de bevruchting van (landbouw)gewassen door bijensoorten of door andere insecten: zweefvliegen, hommels en vlinders. Voor Nederland is bestuiving vooral relevant in de fruitteelt (bijvoorbeeld appels, peren en kersen), de tuinbouw (bijvoorbeeld tomaten, aubergine en paprika) en de zaadteelt (bijvoorbeeld kool, sla, peen en ui). Maar bestuiving is ook belangrijk voor talloze in het wild voorkomende bloemen, planten, struiken en bomen. De bestuivingskaarten op Atlas Natuurlijk Kapitaal laten zien hoe geschikt een gebied is voor bijen en wat de kans is op bestuiving. Dit levert belangrijke informatie op voor fruittelers en boeren die afhankelijk zijn van bestuiving van hun gewassen. Daarnaast bieden de kaarten nuttige informatie voor onderzoek naar de achteruitgang van bijen in Nederland. Door waarnemingen van bijen te melden op bijenradar kun je zelf bijdragen aan onderzoek. Of help de bijen door je tuin ‘bijvriendelijk’ te maken. Lees meer: Bijendiversiteit op de kaart - Atlas Natuurlijk Kapitaal