Nieuws

Advies Bijenlandschap helpdesk: natuurvriendelijke oevers

De Bijenlandschap helpdesk adviseert Hoogheemraadschap van Rijnland over het bij-vriendelijk maken van natuurvriendelijke oevers.Het advies gaat specifiek in op twee locaties: langs de Maandagse wetering in Noordwijk, en langs de Noord Aa in Zoeterwoude.

Waterschap Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ruim 223 km aan natuurvriendelijke oevers in beheer. In hoeverre zijn dit bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers? Waar moet je op letten, wat kun je doen en waar liggen kansen? Het uitgebrachte advies van de bijenhelpdesk geeft antwoorden op deze vragen.

Kort samengevat kunnen de volgende maatregelen bij de onderzochte oevers de bijenstand verbeteren:

  • Creëer, waar mogelijk een brede, geleidelijke gradiënt van nat naar droog. Zoek hiervoor ruimte op het land, niet in het water.
  • Maai oeverplanten niet voordat ze uitgebloeid zijn en zaad gezet hebben.
  • Zorg voor schrale steilranden en taluds waar bijen in de grond kunnen nestelen.
  • Vervang klepelen van vegetatie door maaien, met afvoer van het maaisel. Dat voorkomt verruiging.
  • Laat bij elke maaibeurt 15 tot 30% van de vegetatie staan (dit is ook ‘s winters van belang in verband met overwintering van vlinderrupsen, bijenlarven en andere dieren in de vegetatie). Laat waar mogelijk vooral gedeelten met veel bloemen ongemaaid.
  • Verminder de begrazingsdruk.

Het hele advies is hier te vinden: Advies bijvriendelijke natuurvriendelijke oevers.