Nieuws

Bijenmonitoring van Stichting Land van Wijk en Wouden

Slobkousbijen, tubebijen, tronkenbijen en asbijen, ze werden aangetroffen tijdens de nulmeting van het bijenlandschap in 2015 in het Land van Wijk en Wouden. Er zijn 71 soorten bijen en 83 soorten zweefvliegen gevonden. Onverwacht hoge aantallen. Sommige soorten zijn zeldzaam in Zuid-Holland of zelfs in Nederland, zoals de weidebij, de distelbehangersbij en de kleine tuinmaskerbij. Een goed begin, maar op veel plekken in de regio laat het aantal soorten te wensen over. In 2018 volgt de tweede monitoring van het bijenlandschap. De uitgebreide rapportage kun je hier downloaden: Bijenmonitoring Land van Wijk en Wouden 2015.

Hulp voor de bij is nodig
De aanwezigheid van 71 soorten bijen is een goed begin, maar op veel plekken in de regio laat het aantal soorten nog steeds te wensen over. Er wordt vanuit de agrarische natuurverenigingen ook gewerkt aan bijenlinten over boerenland. Dat zal de bijen en zweefvliegen zeker helpen. De hoop is dan ook dat de bijendiversiteit in 2018 op alle plekken toegenomen zal zijn. Een grotere diversiteit aan bijen en zweefvliegen betekent namelijk dat planten beter bestoven worden. De plantenrijkdom zal hier dus ook van profiteren. Een bijenlandschap helpt niet alleen de biodiversiteit. Ook een groot deel van onze voedselproductie is afhankelijk van bestuiving. Een bijenlandschap is dus goed voor biodiversiteit, voor onze voedselproductie én het ziet er ook nog prachtig uit.

Groene Cirkel Bijenlandschap
Het zijn al lang niet meer alleen natuurbeheerders en overheden zetten zich in voor het bijenlandschap. Het belang van de bescherming van de bij is ook doorgedrongen bij bedrijven, musea en particulieren in de regio. Op onverwachte plekken worden maatregelen genomen om de wilde bijenfauna te stimuleren. Vanuit Groene Cirkels heeft een Bijenvraagbaak al een groot aantal adviezen voor inrichting en beheer gegeven. Ze zijn te vinden op de Bijenhelpdesk van Groene Cirkels. Om te kunnen meten of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben op de bijenfauna wordt een monitoring uitgevoerd. Deze monitoring bestaat uit twee metingen: een nulmeting in 2015 en een herhaling in 2018.

De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennisinstituut Alterra Wageningen UR, gericht op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving