Nieuws

Boeren voor Natuur: de ultieme natuurvriendelijke landbouw?

2-FEB-2018 Stel, de beken zijn niet gekanaliseerd, de sloten niet zo diep, en het land is hier en daar nog nat. En stel, de kunstmest is niet uitgevonden en boeren moeten het doen met de mest van hun dieren, met bagger en compost. Hoe biodivers en aantrekkelijk zou ons landschap dan zijn? Vier boerenbedrijven doen dit nu al 10 jaar in het kader van Boeren voor Natuur met veelbelovende resultaten.

Al sinds 2002 worden de bedrijven gevolgd met onderzoek. Deze week kwam een rapport (pdf; 9,4 MB) uit dat de resultaten laat zien na tien jaar werken volgens Boeren voor Natuur. De nadruk ligt op de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering en de ecologie (in eerdere publicaties kwamen ook de maatschappelijke uitkomsten aan de orde). Ook is aandacht voor de organisatorische kant: de samenwerking, de contracten, en de financiering. En voor de vraag wat nodig is om Boeren voor Natuur breder toe te passen.

 

Lees meer: Boeren voor Natuur; de ultieme natuurinclusieve landbouw? – Nature Today