Nieuws

De ecologische waarde van groene daken voor de stad

Groene daken bieden veel kansen voor de stad, zoals wateropvang en temperatuurbeheersing. Over de toevoeging van groene daken aan de stedelijke ecologie is weinig bekend. In opdracht van de gemeente Den Haag is een onderzoek uitgevoerd naar meerdere aspecten van groene daken met de nadruk op de ecologische waarde. In dit artikel wordt naar aanleiding van dat onderzoek de verzamelde kennis over de ecologie van groene daken beschreven.

Lees meer: De ecologische waarde van groene daken voor de stad – Stadszaken

Onze helpdesk geeft advies voor groene, bijvriendelijke daken. Bekijk de adviezen voor groene daken en andere locaties