Nieuws

Onderzoek groene daken voor bijen

Nieuw op deze website geplaatst: onderzoek naar groene daken voor bijen. Het onderzoek is al 5 jaar geleden gepubliceerd – maar leuk en nuttig on nog eens voor het voetlicht te brengen.

Groene daken en gevels kunnen dragen bij aan biodiversiteit. Student Marlies Gout van TU Delft heeft onderzocht hoe groene daken optimaal geschikt gemaakt kan worden voor wilde bijen en honingbijen.

Drainagelaag, substraatlaag, wind en luchtvervuiling
Twee essentiële factoren voor het creëren van habitat voor bijen zijn voedselvoorziening en nestgelegenheid. De drainagelaag en de substraatlaag bepalen het microklimaat van een groen dak en daardoor de geschiktheid voor drachtplanten om hier te groeien. Het microklimaat in de substraatlaag is ook direct van belang voor de geschiktheid voor bijen om in deze laag te nestelen. Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden is de wind. Een bijenhabitat op een groen dak of aan een gevel moet beschermd zijn tegen harde wind. Bij harde wind is het ongunstig voor bijen om uit te vliegen omdat dit dan veel energie kost. Een windluwe habitat kan gecreëerd worden door bijvoorbeeld het planten van vegetatie. Bovendien zijn nestplaatsen het meest geschikt op warme zonnige plekjes. Luchtvervuiling is van invloed op het foerageergedrag van bijen en daarom moeten habitats in de ideale situatie op enkele tientallen meters van drukke verkeerswegen af gecreëerd worden.

Stapstenen
Op wat grotere schaal: het is belangrijk om habitat ‘stapstenen’ te creëren. Deze stapstenen moeten voedselbronnen en nestgelegenheid bieden. In steden kunnen de stapstenen aanwezig zijn op de grond, of ze kunnen gecreëerd worden op groene daken- en gevels. De foerageerafstand van wilde bijen in stedelijk gebied is 100 meter, dit is dus de maximale afstand tussen de stapstenen.

De uitkomst van het onderzoek is samengevat in twee checklijsten waarin alle belangrijke parameters staan. Om het gebruik van de checklijsten te illustreren en om de functionaliteit van de lijsten te testen zijn case studies uitgevoerd op een groen dak op de Vrije Universiteit Amsterdam en in de omliggende woonwijk de Zuideramstel. In deze case studies zijn de huidige stapstenen in kaart gebracht en is er een advies uitgebracht is over waar en hoe de huidige stapstenen aangevuld kunnen worden.

Lees het hele rapport:

M.Gout, 2014. Extending bee habitat in urban area – how green roofs can foster bee populations in the Netherlands