Nieuws

Europese commisie vraagt uw mening over bijenbeleid

De Europese Commissie wil op Europese schaal actie ondernemen ten behoeve van bijen en andere bestuivers. Hierbij roepen zij de hulp in van het Europese publiek. Alle Europese burgers en instanties worden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête waarvan de uitkomsten gebruikt gaan worden bij het vormgeven van het Europese initiatief.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Bron: Europese commissie vraagt om uw mening – Bestuivers