Nieuws

Onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de bodem

Een onderzoek over mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven deed de afgelopen weken veel stof opwaaien.

In het onderzoek werd op 24 Gelderse veehouderijbedrijven (15 gangbare en 9 biologische) de belasting van krachtvoer, mest en bodem met bestrijdingsmiddelen en anti-parasitaire geneesmiddelen onderzocht. Verder nam in dit onderzoek een boomkwekerij deel, waarvan de bodem werd onderzocht. Er werden 134 verschillende fungiciden, herbiciden, insecticiden en biociden gevonden in concentraties die volgens de onderzoekers ecologisch relevant zijn. Op de 16 gangbare bedrijven werden in het totaal 116 bestrijdingsmiddelen gevonden en op de 9 biologische 71. Geen enkel monster was vrij van bestrijdingsmiddelen. De onderzoekers constateren tegelijk dat op de meeste bedrijven er nauwelijks keverlarven in de mest van het vee voorkomen, en dat de aantallen weidevogels Рwaarvan de kuikens aangewezen zijn op insecten Рsterk teruggelopen zijn.

Lees het hele artikel: Geruchtmakend onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de bodem gepresenteerd – Nature Today