Nieuws

Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit

‘Tiny Forests’ zijn kleine stadsbossen, zo groot als een tennisbaan, waarin een groot aantal boomsoorten wordt gepland om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te krijgen. De geestelijk vader van dit concept is de Indiase ingenieur Shubhendu Sharma. Het IVN bracht dit idee naar Nederland.

Inmiddels zijn er al zeven Tiny Forests in Nederland aangeplant. Met het succes van de Cruyff Courts en de Krajicek Playgrounds in het achterhoofd wil het IVN in enkele jaren tijd verspreid over heel Nederland meer dan honderd van dit soort minibosjes aanplanten. De vraag daarbij is wel of deze bosjes doen waar ze voor bedoeld zijn: het vergroten van de biodiversiteit. Daarom is in 2017 gedurende het hele jaar in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan. Wageningen Environmental Research (WENR) bracht elke maand met behulp van vrijwilligers de biodiversiteit in de bosjes in kaart. “Dit was nog nooit eerder gedaan,” zegt projectleider Fabrice Ottburg van WENR. “Het Groene Woud is het eerste Tiny Forest ter wereld dat jaarrond is onderzocht op de voorkomende flora en fauna.”

Het IVN wil het concept graag uitrollen over heel Nederland. De kans daarop is groot, want tijdens de Tiny Forest-conferentie van het IVN en de provincie Noord-Holland op 7 februari, waar Fabrice Ottburg en Dennis Lammertsma van WENR de resultaten van het onderzoek bekend maakten, en waar ook Daan Bleichrodt van het IVN een presentatie hield, werd Daan overvallen door een cameraploeg van de Nationale Postcode Loterij, onder leiding van Nicolette van Dam. Hij kreeg ter plaatse een cheque overhandigd van ruim 1,8 miljoen euro. Met dit bedrag kan het IVN de gewenste Tiny Forests realiseren.

Lees meer: Mini-stadsbosjes zijn goed voor de biodiversiteit – Nature Today

Weet u een locatie voor een Tiny Forest? Kijk bij IVN.