Nieuws

Red de boerenlandvogels

De Vogelbescherming nodigt iedereen uit om leden van Provinciale Staten te vragen weidevogels beter te beschermen. Een van de voorwaarden voor behoud van boerenlandvogels, is voldoende bloemen en insecten, vooral voor de jonge vogels. We steunen deze actie graag! Voor Zuid-Holland:

“In Zuid-Holland nemen de boerenlandvogels in hoog tempo in aantal af. Kijk bijvoorbeeld naar de afnames van de populaties slobeend en grutto in de periode 1990-2017: die liggen tussen de 50 en 60%. De torenvalk is zelfs tot ongeveer een tiende van de populatie gedaald. Als dit soort trends zich voortzetten, zullen nog veel meer vogels verdwijnen. Maar liefst acht soorten nemen met meer dan 5% per jaar af en worden verwacht te halveren in de komende tien jaar. Deze trieste ontwikkelingen moeten nu stoppen. Provincie, zorg dat de boerenlandvogelpopulaties zich herstellen!”

Lees meer: Red de Boerenlandvogels – Vogelbescherming