Nieuws

Vergroen het schoolplein met steun van Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland is een pilot gestart ter ondersteuning van Maatschappelijke Initiatieven. In de pilot is er vooral speciale aandacht voor groen blauwe schoolpleinen en hoe deze kunnen bijdragen aan een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving. Rijnland is op zoek naar scholen die in 2019 hun plein klimaatbestendig willen maken.

Veel schoolpleinen zijn vrijwel helemaal verhard. Dat betekent dat regenwater niet zomaar de grond in kan zakken. Zeker nu het klimaat verandert en hoosbuien vaker voorkomen, neemt het risico op wateroverlast toe. Daarnaast houden verharde oppervlakken ’s zomers veel warmte vast. Door schoolpleinen te voorzien van meer water en begroeiing, vindt hemelwater sneller een weg naar de bodem en komen pleinen en straten minder snel blank te staan. Planten en bomen zorgen voor zuurstof en verkoeling. Vlinders, bijen en andere insecten voelen zich thuis in een natuurlijke omgeving en kinderen vinden het heerlijk om er te spelen. Een groene omgeving heeft een positieve invloed op hun speelgedrag, gezondheid en concentratie. (bron: www.rijnland.net)

Klik hier voor alle informatie en aanmelden.

 

Op de foto’s: NL doet vrijwilligersactie bij het groene schoolplein van de Marelandschool in Leiden.
Auteur: Buro JP, in opdracht van Groen Dichterbij Leiden (IVN).

Vergroen het schoolplein met steun van Hoogheemraadschap van Rijnland