Project

Internationale erkenning: Groene Cirkel Bijenlandschap is een Voluntary Conservation Area

Het gebied waar Groene Cirkel Bijenlandschap in 2015 van start is gegaan, staat op de internationale lijst Voluntary Conservation Areas (VCA’s). Een Voluntary Conservation Area is een gebied waarin partijen streven naar betere biodiversiteit en ecologische kwaliteit. Dit kan elk gebied zijn: een privéterrein, een bedrijventerrein, landbouwareaal of een nationaal park. De registratie (met gouden status) is een erkenning van Groene Cirkel Bijenlandschap voor hun aanpak met heldere doelen en de wijze waarop wordt samengewerkt om deze doelen te bereiken.

Internationale erkenning: Groene Cirkel Bijenlandschap is een Voluntary Conservation Area

Het VCA-keurmerk is toegekend aan het gebied dat valt onder de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn en Zoetermeer. Samen met coöperatie De Groene Klaver, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland hebben deze gemeenten een intentieverklaring ondertekend: zij spannen zich gezamenlijk langjarig in om een samenhangend,  kwalitatief goed en duurzaam bijenlandschap te ontwikkelen en te beheren. Dit doen zij in samenwerking met nog veel meer partijen die in dit deel van het bijenlandschap actief zijn: Archeon, BIZ Grote Polder, Groei en Bloei, Groene Motor, Heineken, Hoogheemraadschap van Rijnland, Imkersvereniging Leiden e.o., IVN, Netwerk Kinderboerderijen Actief, NLGreenlabel, Rijkswaterstaat, Stichting Leidse Ommelanden, Stichting Steenbreek, Universal Greenfields, VHG en Zuid-Hollands Landschap.

In het VCA-gebied wordt elke drie jaar het gemonitord. Er wordt gekeken naar soortenrijkdom, positieve trend per bijensoort en de terugkeer van een aantal karakteristieke bijensoorten. In 2015 is een nulmeting gedaan en in 2018 is de monitoring herhaald. Het aantal soorten bijen bleek in drie jaar tijd al met 34% te zijn toegenomen (van 68 naar 91 soorten). Hieronder zijn al 4 van de gewenste karakteristieke soorten, zoals de klaverdikpoot en veenhommel.

Scroll door de fotogalerij om alle doelsoorten te zien.

Ook de samenhang van het netwerk van bloemrijke gebieden wordt elke drie jaar gemonitord. Het netwerk wordt opgebouwd uit Bed&Breakfast-gebieden, verbindend landschap (incl. stapstenen) en bijtankstations. De Bed&Breakfast-gebieden (B&B) zijn relatief grote gebieden waar bijen zowel kunnen nestelen als voedsel kunnen vinden. Het verbindend landschap zorgt ervoor dat de bijen van het ene B&B naar het andere kunnen vliegen. Bijtankstations zijn kleine, bijenvriendelijke plekken als aanvulling op het netwerk. Uit de monitoring blijkt waar het netwerk nog versterking kan gebruiken. Dit geeft richting aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Internationale erkenning: Groene Cirkel Bijenlandschap is een Voluntary Conservation Area

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om de meest bijvriendelijke provincie van Nederland te worden. Daarom wil de provincie het huidige bijenlandschap optimaliseren en uitbreiden en ook andere regio’s stimuleren om  bijenlandschappen op te zetten. In het VCA-gebied ontstaat er een goed beeld van wat er nodig is voor het ontwikkelen en behouden van een goed bijenlandschap in een gebied. Het VCA-gebied is daarmee een inspiratiebron en voorbeeld voor alle andere bijenlandschappen die nu en in de toekomst in Zuid-Holland worden aangelegd.

Je kunt op de hoogte blijven met onze maandelijkse nieuwsbrief.

Downloads

Bijenmonitoring Land van Wijk en Wouden 2018