Nieuws

Nieuwe Wegwijzer Bestuivers nu online

Wie op zoek is naar informatie over bestuivers (bijen, zweefvliegen en vlinders) op het internet, verdwaalt al snel in een woud van informatie. Niet iedereen kan goed te beoordelen welke bronnen de beste informatie leveren.

De nieuwe website ‘Wegwijzer Bestuivers’ heeft als doel hierin richting te geven, door je aan de hand van een aantal gerichte vragen naar de beste informatiebronnen te leiden.

Onderzoeksinstellingen en andere organisaties en initiatiefnemers hebben veel waardevolle en bruikbare kennis over bestuivers. Deze kennis bestrijkt een breed palet aan onderwerpen: hun diversiteit, hun waarde voor bestuiving, hun achteruitgang in soorten en aantallen, de mogelijke oorzaken daarvan en wat we daar aan kunnen doen. De wegwijzer kan je daarin de weg wijzen. Reuze handig.

Bekijk de site: Wegwijzer Bestuivers

 

Foto: groefbijtje bestuift jacobskruiskruid. Auteur: Anne Marie van Dam