Nieuws

Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap

25 augustus 2023. Bij ons jaarevent op 24 augustus mochten we drie nieuwe partners verwelkomen in ons Groene Cirkel Bijenlandschap-netwerk. Daarmee komt het totaal op 52 partners, waar we superblij mee zijn. Hoe meer mensen en organisaties zich inzetten voor een bijvriendelijke regio, hoe beter en sneller die kan ontwikkelen. De nieuwe partners zijn: Waardewenders, een bedrijf uit Alphen aan den Rijn dat papier maakt met maaisel uit ecologisch beheerde bermen; Zelfoogsttuin Bij Mei, en burgerinitiatief Bloemenparadijs Bijpoort, beide uit Zoeterwoude.

Waardewenders
Directeur Herrejan Veenema: ‘Waardewenders werkt in het verlengde van de gedachte van het Bijenlandschap. Met gebruik van maaisel uit ecologische beheerde bermen maken we papier dat helpt om de boodschap van Bijenlandschap te verspreiden. We willen daarmee het belang van biodiversiteit uitdragen. Ons verhaal en product biedt ook voor anderen een mogelijkheid om het verhaal van Bijenlandschap te vertellen. Daarnaast: we halen nieuwe grondstoffen uit de bermmaaisel. Het is dus circulair geproduceerd papier. Bijenlandschap is voor ons een waardevol netwerk. Er zitten partijen in met zóveel verschillende producten en werkprocessen, en toch een gezamenlijk doel: meer biodiversiteit in de regio.  Samen zorgen we voor meer aandacht voor de bermen waar we zo makkelijk langslopen en langs rijden.’ Website: Waardewenders.nl

Zelfoogsttuin Bij Mei
Tuinder Mariska Verhulst: ‘Voor een tuinbouwbedrijf als Bij Mei zijn bestuivers onmisbaar: zonder bijen geen groente. We waren op de tuinderij al druk bezig met zorg voor meer biodiversiteit. Maar ik ben een groentekweker, geen bijenspecialist. In het netwerk van Groene cirkel Bijenlandschap kan ik die kennis vinden. En het is fijn contact te hebben met mensen die het zelfde doel voor ogen hebben. Dan weet ik: ik sta niet alleen. Hier in de Weipoort mogen er nog veel meer bloemen bij komen!’ Website: Bij-mei.nl

Bloemenparadijs Bijpoort Zoeterwoude
Initiatiefnemer Coen Franken, en ook Mariska Verhulst: ‘Er zijn al heel wat bij-vriendelijke plekken in Zoeterwoude. Maar willen we de teruggang van wilde bijen stoppen, dan moet het echt meer worden. Daarom zijn we met Bloemenparadijs Bijpoort begonnen. Aansluiting als partner bij Groene Cirkel Bijenlandschap helpt daarbij. We kunnen zo inspiratie opdoen van andere partners, bijvoorbeeld tijdens de partnerbijeenkomsten, en hulp, advies en tips krijgen van Annette en Miep, de projectleiders. En ook: gebruik maken van het aanbod van andere partners, zoals IVN, gaat makkelijker. En er zijn nuttige workshops en presentaties, zoals bijvoorbeeld bij het jaarevent.
We hebben ook nog een wens: Het zou mooi zijn als er meer burgerinitiatieven in de buurt zich als partner aanmelden, dan kunnen we naast (met name overheids-)organisaties ook specifiek met andere burgers en ondernemers kennis en ideeën uitwisselen. Nu staan we nog een beetje ‘apart’.’     Webpagina: Bloemenparadijs Bijpoort Zoeterwoude – Bijenlandschap

Op de foto’s hieronder: voorzitter Laila Driessen van Groene Cirkel Bijenlandschap in gesprek met Herrejan Veenema (Waardewenders), Mariska Verhulst (Bij Mei) en tot slot Coen Franken (Bloemenparadijs Bijpoort)

Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap
Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap
Drie nieuwe partners voor Groene Cirkel Bijenlandschap